Certificate Programme Site Banner

Cao Đẳng Nâng Cao Tài Chính Kế Toán

Giới thiệu

Cao Đẳng Nâng Cao về Kế toán và Tài chính giúp sinh viên đạt được các kỹ năng tư duy, khả năng sáng tạo và kiến thức kỹ thuật cần thiết để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và tài chính mà sinh viên lựa chọn. Sinh viên được học cách ứng biến linh hoạt và nhạy cảm với những thay đổi thường xuyên trong xu hướng tài chính, cũng như những yêu cầu của ngành và khách hàng.

ERCI giảng dạy các lớp trên một hệ thống bài giảng và hướng dẫn. Tỷ lệ giáo viên-học sinh trung bình cho các bài giảng và hướng dẫn như sau:

  • Bài giảng - 150 sinh viên trên 1 Giảng viên
  • Tiết hướng dẫn - 35 sinh viên trên 1 Giảng viên
Lộ trình học

Sau khi hoàn thành khóa Cao đẳng nâng cao Tài chính Kế toán, sinh viên đủ điều kiện để đăng ký nhập học vào năm cuối chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán của đại học Greenwich.

Cấu trúc khóa học

Sinh viên theo học chương trình Cao đẳng Kế toán và Tài chính sẽ phải hoàn thành 13 học phần trong 8 học kỳ. Sinh viên quốc tế sẽ theo học chương trình toàn thời gian, và sẽ mất 20 tháng để hoàn thành. Sinh viên sẽ lên lớp 5 ngày một tuần vào các ngày trong tuần.

Các môn học
Kế toán – Tài chính
Các môn học – Năm 1 ERCBA 101 Giao tiếp trong kinh doanh
ERCBA 102 Nguyên lý quản trị
ERCBA 105 Nguyên lý kế toán
ERCBA 210 Nguyên lý kinh tế
ERCBA 106 Nguyên lý tài chính
ERCBA 109 Phân tích số liệu trong kinh doanh và quản lý
ERCAF 221 Luật kinh doanh
ERCBA 218 Kế toán chi phí
Các môn học – Năm 2 ERCBA 215 Ngân hàng và các định chế tài chính
ERCBA 211 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
ERCAF 223 Thuế
ERCAF 224 Kế toán quản trị
ERCAF 222 Kế toán tài chính nâng cao
Kì tuyển sinh

Chương trình Cao đẳng nâng cao Kế toán - Tài chính khai giảng 5 lần trong một năm. Hồ sơ nhập học phải được gửi cho học viện ERC 1 tháng trước ngày khai giảng.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá bởi sự kết hợp giữa các môn học, bài tập thực hành và kỳ thi. Trừ khi có quy định khác, tất cả các mô-đun trong chương trình Cao đẳng Kế toán & Tài chính được đánh giá dựa trên thành phần Bài kiểm tra 50% với phần còn lại của 50% dựa trên bài tập cá nhân, bài kiểm tra trên lớp, trắc nghiệm và bài tập nhóm.

Điều Kiện Nhập Học
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ làm bài kiểm tra để xác định trình độ và theo học chương trình tiếng Anh của trường.
  • Lưu ý: Sinh viên tối thiểu 17 tuổi tại thời điểm đăng ký

Tất cả hồ sơ sinh viên đều phải chịu sự đánh giá bởi học viện ERC về điều kiện tham gia chương trình.

Yêu Cầu Hoàn Thành Khóa Học

Sinh viên phải vượt qua các môn học trong chương trình Cao đẳng nâng cao với số điểm tối thiểu theo quy định.

Học Phí

Học phí cho sinh viên quốc tế:

Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế