Certificate Programme Site Banner

Cao Đẳng Nâng Cao Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên Ngành Tài Chính và Ngân Hàng)

Giới thiệu

Chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng cung cấp kiến thức tổng quan, thực tiễn và chuyên sâu vê các dịch vụ tài chính, kỹ năng về dự đoán các nhu cầu tài chính, xem xét xu hướng đầu tư quốc tế, tác động về lãi suất cũng như hiệu quả tài chính của công ty, nhằm trang bị cho sinh viên sự thích ứng và hòa nhập vào môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng của thế kỷ 21.

Mục đích khóa học

Chương trình Cao đẳng nâng cao quản trị kinh doanh (chuyên ngành Tài chính Ngân hàng) được thiết kế nhằm giúp sinh viên trau dồi kỹ năng tư duy cơ bản, khả năng sáng tạo và kiến thức kỹ thuật trong các lĩnh vực như Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Tiếp thị, Quản lý, Chuỗi cung ứng và Quản lý kỹ thuật số . Mục tiêu của chúng tôi là hướng dẫn sinh viên của mình linh hoạt và nhạy cảm với những thay đổi không ngừng trong xu hướng kinh doanh và điều quan trọng nhất là đáp ứng tốt nhu cầu của ngành.

ERCI giảng dạy các lớp trên một hệ thống bài giảng và hướng dẫn. Tỷ lệ giáo viên-học sinh trung bình cho các bài giảng và hướng dẫn như sau:

  • Bài giảng - 150 sinh viên trên 1 Giảng viên
  • Tiết hướng dẫn - 35 sinh viên trên 1 Giảng viên
Lộ trình học

Sau khi hoàn thành khóa Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng), sinh viên đủ điều kiện để đăng ký nhập học vào năm cuối chương trình Cử nhân (với nhiều chuyên ngành khác nhau) của đại học Greenwich hoặc chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế của đại học Wolverhampton.

Chương trình học

Sinh viên theo học khóa Cao đẳng Nâng Cao Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng) sẽ phải hoàn thành tất cả 12 môn học. Sinh viên có thể chọn chương trình toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chương trình toàn thời gian sẽ mất 16 tháng để hoàn thành trong khi chương trình bán thời gian sẽ mất 24 tháng. Sinh viên toàn thời gian sẽ tham gia 5 ngày học trên 1 tuần trong khi sinh viên bán thời gian sẽ tham gia 2 ngày học trên 1 tuần vào ngày trong tuần và/hoặc cuối tuần.

Các môn học
Môn học 1: Nguyên Lý Kế Toán (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 2: Phân Tích Tài Chính Kinh Tế (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 3: Ngôn Ngữ Kinh Doanh và Báo Cáo (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 4: Quản Trị Marketing (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 5: Giải Pháp Chuỗi Cung Ứng (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 6: Quản Trị Nhân Lực (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 7: Quản Trị Đổi Mới Sáng Tạo và Kĩ Thuật Số (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 8: Dự Án Thực Tiễn (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 9: Quản Trị Tài Chính Quốc Tế (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 10: Quản Trị Quỹ và Đầu Tư (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 11: Quản Trị Tài Chính (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Môn học 12: Định Chế Tài Chính và Ngân Hàng (60 Giờ) => [30 Tín chỉ]
Kì tuyển sinh

Chương trình Cao Đẳng Nâng Cao Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Kế toán - Tài chính) khai giảng 4 lần trong một năm. Hồ sơ nhập học phải được gửi cho học viện ERC 1 tháng trước ngày khai giảng.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá bởi sự kết hợp của các môn học, bài tập thực hành và kỳ thi. Trừ khi có quy định khác, tất cả các môn học trong chương trình Cao Đẳng Nâng Cao Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên ngành Kế toán - Tài chính) được đánh giá dựa trên khung 3-3-4: Đánh giá Năng lực 30%, 30% trên (các) bài tập cá nhân và/hoặc các bài kiểm tra trên lớp, 40% cho các bài tập nhóm và/hoặc sự đóng góp trên lớp học.

Điều Kiện Nhập Học
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Chứng chỉ Chương trình dự bị Quản trị Kinh doanh của học viện ERC.
  • Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ làm bài kiểm tra để xác định trình độ và theo học chương trình tiếng Anh của trường.
  • Lưu ý: Sinh viên tối thiểu 17 tuổi tại thời điểm đăng ký

Tất cả hồ sơ sinh viên đều phải chịu sự đánh giá bởi học viện ERC về điều kiện tham gia chương trình.

Yêu Cầu Hoàn Thành Khóa Học

Sinh viên phải vượt qua các môn học trong chương trình Cao đẳng nâng cao với số điểm tối thiểu theo quy định.

Học Phí

Học phí cho sinh viên quốc tế:

Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế