Certificate Programme Site Banner

Khóa học Anh Ngữ

Giới thiệu

Chương trình bốn Học phần này được thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho mục đích học tập và kinh doanh. Chương trình phù hợp cho những người ở trình độ căn bản mà cũng chính là cách duy nhất để mọi người cải thiện trình độ ngôn ngữ. Chương trình sẽ giúp học viên từ tiếp nhận đến sử dụng ngôn ngữ sáng tạo. Học viên sẽ được dạy các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, thực hành đàm thoại, hoạt động tìm hiểu, từ vựng và nghe tích hợp. Học viên trải nghiệm các hoạt động hữu ích như viết luận, đàm thoại với học viên học và làm việc nhóm, tập luyện, đóng vai, thuyết trình, đi thực địa, thảo luận và tranh luận để giúp họ giao tiếp thành thạo và chính xác, viết và nói bằng tiếng Anh; tất cả đều phù hợp với trình độ học tập tương ứng.

Blog

Blog tiếng Anh của Viện ERC (http://ercienglish.blogspot.sg/) trình bày một số tác phẩm và ý kiến của học viên chúng tôi. Ngoài ra, mãng này cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động trong lớp học, các chuyến đi thực tế, lời khuyên và nguồn lực.

Lộ trình đào tạo

Chương trình học

Học viên tham gia chương trình Chuẩn bị bằng tiếng Anh cho người nước ngoài sẽ hoàn thành 4 học phần đào tạo trong 4 học kỳ. Chương trình này có sẵn trên cơ sở toàn thời gian và có thời hạn 9 tháng để hoàn thành. Học viên toàn thời gian sẽ tham dự lớp học 5 ngày một tuần vào các ngày trong tuần.

Cấu trúc khóa học
  • Trình độ Cơ bản
  • Trình độ Tiền trung cấp
  • Trình độ Trung cấp
  • Trình độ Nâng cao
Kì tuyển sinh

Các khóa học dự bị cho chương trình Tiếng Anh cho người nước ngoài bắt đầu vào khoảng thời gian 2 đến 3 tháng một lần. Tất cả các đơn đăng ký nên nộp cho ERCI không muộn hơn 2 tháng trước khi bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá kết hợp các môn học, bài tập thực hành, bài kiểm tra lớp và kỳ thi. Đối với các đơn vị học trình vở lòng, cơ bản và trung cấp, học viên được đánh giá dựa trên thành phần thi 40% với phần còn lại 60% dựa trên các bài kiểm tra lớp, câu hỏi khó, tham gia và hiện diện trên lớp. Đối với đơn vị học trình Nâng cao, học viên được đánh giá dựa trên thành phần bài kiểm tra 50% với phần còn lại 50% dựa trên đề án, tham gia lớp học, bài tập về nhà, bài kiểm tra và hiện hiện trên lớp.

Tất cả đơn đăng ký đều phải chịu sự đánh giá của Viện về điều kiện đủ để tham gia chương trình.

Yêu cầu tốt nghiệp

Để được nhận vào Khóa đào tạo cho Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Sơ cấp, học viên cần hoàn thành các đơn vị học trình Sơ cấp, Tiền trung cấp và Trung cấp (tương đương IELTS 4.5-5.0).

Để tham gia vào các chương trình Văn bằng và Văn bằng nâng cao, học viên cần hoàn thành toàn bộ chương trình PCELF (tương đương IELTS 5.5-6.0).

Để tham gia vào các chương trình Bằng cấp và Bằng Thạc sĩ (không bao gồm Chương trình Thạc sĩ UOG, học viên cần phải hoàn thành chương trình PCELF đầy đủ (tương đương IELTS 6 trở lên).

Để tham gia vào các chương trình Thạc sĩ UOG, học viên cần phải hoàn thành chương trình PCELF đầy đủ (tương đương IELTS 6.5 trở lên).

Miễn giảm môn

Học viên được miễn trừ theo trình độ tiếng Anh cá nhân của mình. Học viên cũng có cơ hội tham gia kỳ thi xếp lớp tiếng Anh của Viện ERC, kỳ thi này là cơ sở để Học viện đánh giá trình độ thông thạo của học viên và đề xuất số đơn vị học trình được miễn cho học viên đủ điều kiện.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế