UOW MBA PROGRAMME SITE BANNER

Đại học Wolverhampton, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giới thiệu

Chương trình này được thiết kế cho học viên muốn nghiên cứu chuyên sâu về Quản trị và Kinh doanh để phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá. Chương trình của chúng tôi cung cấp cho học viên cơ hội để phát triển kiến thức của học viên về chức năng kinh doanh chính và mối quan hệ với môi trường chiến lược và quốc tế rộng lớn hơn. Học viên cũng sẽ nâng cao kiến thức và trình độ về những thay đổi hiện tại trong môi trường kinh doanh thông qua nghiên cứu về lãnh đạo, thay đổi tổ chức và chuyển đổi, đổi mới và quản lý các bên liên quan.

Đến cuối chương trình trình độ thạc sĩ này, học viên sẽ có thể kiểm tra nghiêm túc việc sử dụng các lĩnh vực chức năng chính về tiếp thị, nhân sự, tài chính, kế toán và quản lý hoạt động để phân tích các quan điểm chiến lược trong khu vực, quốc gia và quốc tế ở cấp tổ chức và ngành của hoạt động tổ chức rộng hơn. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức để đánh giá mối quan hệ giữa tổ chức và môi trường và tầm quan trọng và bản chất của sự thay đổi và chuyển đổi tổ chức. Học viên sẽ có thể phân tích bằng cách phê bình các vấn đề đương đại, thách thức và các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quản lý tác động đến kinh doanh và quản lý ở các cấp chức năng, chiến lược và cấp ngành. Học viên sẽ học cách đánh giá vai trò và đóng góp của các phương pháp tiếp cận chiến lược và lãnh đạo tích hợp. Quan trọng hơn, chương trình tổng hợp tư duy phê phán có liên quan thông qua nghiên cứu học thuật và ứng dụng kiến thức trong môi trường thực tế.

Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng phát triển cá nhân độc lập và kiến thức cơ bản cần thiết cho chuỗi lĩnh vực kinh doanh. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà quản lý và chuyên gia trong tương lai các lĩnh vực kinh doanh và quản lý khác nhau cũng như cung cấp kiến thức và kỹ năng quan trọng cho các tổ chức hiện đại. Chương trình này chuẩn bị cho học viên nghề nghiệp kế toán và tài chính, nhân sự và quản lý nhân sự, tiếp thị và nghiên cứu thị trường, chiến lược kinh doanh, quản lý doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, kinh tế, kinh doanh điện tử và quản lý thông tin.

Khóa học cung cấp cách tiếp cận liên ngành cho công dân toàn cầu và sẽ giúp học viên xây dựng kiến thức của riêng họ về các khái niệm phức tạp và tranh luận trong môi trường kinh doanh. Học viên sẽ phát triển các quan điểm thông tin về trách nhiệm của chính mình và tập thể với tư cách là công dân toàn cầu trong cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế của họ.

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên cơ hội phát triển kỹ năng đọc, viết kỹ thuật số thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng được các tổ chức hiện đại đang sử dụng. Ngoài ra, học viên sẽ tìm hiểu về các hệ thống quản lý và tác động của chúng đối với các tổ chức. Kỹ năng đọc, viết kỹ thuật số cũng được phát triển thông qua sự tham gia với khía cạnh ‘E’ trong quá trình học tập thông qua quá trình tham gia với tài liệu ‘E’, nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển cá nhân và học tập cộng tác.

Đại học Wolverhampton, Vương quốc Anh

Đại học Wolverhampton là một trường đại học chuyên ngành kinh doanh năng động, sáng tạo ở trung tâm nước Anh với bề dày lịch sử từ những năm 1800. Với hơn 23.000 học viên đến từ 100 quốc gia khác nhau, bao gồm 2.500 học viên nước ngoài, học viên trở thành một phần của cộng đồng học tập nhằm nâng cao kiến thức, đổi mới và doanh nghiệp. Trang bị cho học viên những kiến thức họ cần để phát triển ngành nghề, Đại học Wolverhampton duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thế giới kinh doanh và cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp kinh nghiệm và kỹ năng thực tế mà tổ chức đánh giá cao. Các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Đại học Wolverhampton được xếp hạng là trong những lĩnh vực tốt nhất trên thế giới. Dựa trên Đánh giá Nghiên cứu năm 2008 (RAE), 8 trong số 11 lĩnh vực nghiên cứu đã chọn theo đuổi tại trường, được công nhận đã đạt được các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là minh chứng cho cam kết của trường Đại học Wolverhampton trong việc tạo cơ hội cho học viên theo đuổi nghiên cứu với mức trình độ được thừa nhận toàn cầu.

Trường kinh doanh Đại học Wolverhampton

Được thành lập hơn 80 năm, chúng tôi là một trong những trường kinh doanh đầu tiên trong cả nước cung cấp các chương trình MBA, huấn luyện và tư vấn và có truyền thống đổi mới trong việc phát triển các khóa học đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người quản lý. Trường đã đào tạo hàng ngàn nhà quản lý trong khu vực, quốc gia và quốc tế. Trình độ chuyên môn của chúng tôi được công nhận toàn diện, được công nhận trên khắp thế giới và được thiết kế nhằm đẩy nhanh tiến độ nghề nghiệp của học viên bằng cách cho phép học viên tự thể hiện nhằm đạt được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Mối liên kết chuyên nghiệp của trường là một trong những thế mạnh cốt lõi. Trường là nhà cung cấp Chương trình Phát triển Cá nhân (CIPD) lớn nhất. Trường cũng là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các chương trình của Học viện Tiếp thị (CIM). Các mối liên kết khác bao gồm Viện Quản lý Đặc quyền (CMI), Viện Kế toán quản lý (CIMA), Kế toán Công chứng (ACCA) và Viện Lãnh đạo và Quản lý (ILM). Gần đây, trường đã hợp tác với Viện Giám đốc (IoD) để cung cấp cố vấn cho học viên. Trường Kinh doanh Wolverhampton có một số cụm nghiên cứu bao gồm Doanh nghiệp và Nhóm Nghiên cứu Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Quản trị Doanh nghiệp và Cụm Đạo đức, Cụm Nguồn nhân lực và Quan hệ Công nghiệp và Cụm Kinh doanh Quốc tế.

Lộ trình học

Chương trình học

Chương trình này có sẵn chế độ toàn thời giàn và bán thời gian, và sẽ có thời gian 15 tháng để hoàn thành. Học viên sẽ tham dự 3 học kỳ nghiên cứu, và dự kiến sẽ hoàn thành từ 45 tín chỉ đến 60 tín chỉ mỗi học kỳ. Học viên toàn thời gian sẽ tham dự các lớp học 5 ngày một tuần vào các ngày trong tuần, trong khi học viên bán thời gian sẽ tham dự các lớp học 2 buổi một tuần vào cuối tuần.

Cấu trúc khóa học
Môn học căn bản
 • Quản trị Tiếp thị 7MK002
 • Hiếu suất quản lý tài chính 7AC0006
 • Thực hành lãnh đạo và nguồn nhân lực trong tổ chức 7HR024
 • Quản trị Dự án và Hoạt động kinh doanh 7BU003
 • Tính bền vững và Kinh doanh 7 MG004
 • Quản lý chiến lược 7BE002
 • Dự án phân tích kinh doanh độc lập 7MG001

Đề án Phân tích Kinh doanh Độc lập bao gồm Phần A và Phần B

Phần A: Phần này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng tìm hiểu hiểu trình độ thạc sĩ và công việc sau đại học là phát triển một bộ kỹ năng chung liên quan đến phân tích và nghiên cứu

Phần B: học viên sẽ áp dụng các kỹ năng này và những kỹ năng đã đạt được từ các đơn vị học trình khác vào đề án nghiên cứu sau đại học ban đầu liên quan đến văn bằng được cấp

Kì tuyển sinh

Các đợt tuyển sinh cho chương trình MBA được tổ chức 3 đợt một năm. Tất cả các đơn đăng ký phải nộp cho ERCI không muộn hơn 1 tháng trước ngày bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các lớp MBA dựa trên hệ thống đánh giá liên tục trên cơ sở từng học phần thông qua các bài tiểu luận ngắn, chuyên đề giáo dục, thư mục có chú thích, đánh giá sách, câu hỏi khó, bài thuyết trình của học viên, đề xuất nghiên cứu và thảo luận chung. Tải trọng bài tập cho mỗi đơn vị học trình được đặt ra trong mô tả đơn vị học trình riêng lẻ được cung cấp cho học viên vào đầu mỗi học kỳ.

Công nhận

Khi hoàn thành chương trình MBA, học viên cần đáp ứng các yêu cầu của Học viện Quản lý Đặc quyền (CMI) cấp độ 7 về Quản lý Chiến lược và Lãnh đạo.

Yêu cầu đầu vào
Chương trình Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh Yêu cầu trình độ Lưu ý
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bằng cấp danh dự của Đại học được công nhận với 2 năm kinh nghiệm làm việc quản lý sau khi đạt được trình độ chuyên môn.
 • Học viên nào không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh là phải tham gia kỳ thi xếp chỗ bằng tiếng Anh tại Học viện ERC
 • Học viên phải nộp thư xác nhận việc làm ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý khi nộp đơn
 • Học viên phải từ 20 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký
 • Các bằng cấp khác sẽ được nhà trường đánh giá theo từng trường hợp.
Yêu cầu tốt nghiệp

Học viên phải đáp ứng các yêu cầu tham gia (90% cho học viên quốc tế, 75% cho học viên trong nước), và phải hoàn thành, hoặc đạt ít nhất 60 tín chỉ trong thời gian học theo quy định của trường.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế