web banners 1920 by 400 24

Tin tức Học viện ERC

Sinh viên tốt nghiệp tại Học viện ERC nhận được mức lương trung bình hàng tháng cao nhất tại Singapore (Khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường tư thục do Ủy Ban Giáo Dục Tư Nhân Singapore (CPE Singapore) tiến hành năm 2016/17)

Sinh viên tốt nghiệp Học viện ERC đạt tỷ lệ xin được việc làm toàn thời gian cao nhất trong số 40 Học viện tư nhân được khảo sát tại Singapore (Khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường tư thục do Ủy Ban Giáo Dục Tư Nhân Singapore (CPE Singapore) tiến hành năm 2015/16)

Xin chúc mừng Darren Christian Ticar Maranan! Đạt giải ba luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch - Khách sạn tổ chức bởi Diễn đàn Du lịch cho sinh viên tại Bandung, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Darren Christian Ticar Maranan, Cử nhân Quản trị kinh doanh (Du lịch và Khách sạn), Đại học Greenwich.

Đạt giải ba về bài luận văn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn do Diễn đàn ngành du lịch cho sinh viên ở Bandung.

ERC là Học viện nước ngoài đầu tiên giành giải thưởng tại Diễn đàn du lịch thường niên lần thứ 5 tại Bandung.

Tìm hiểu thêm về bài viết của Darren.

Chúc mừng Học viện ERC được giới thiệu trên VTV1 - Đài phát thanh truyền hình lớn nhất tại Việt Nam, ngày 16 tháng 2 năm 2017!

Học viện ERC chiến thắng trong cuộc thi Doanh nhân trẻ, một cuộc thi cấp quốc gia do Trung tâm khám phá Singapore (SDC) tổ chức.