fbpx

The market is your classroom, the world is your playground. ​

Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục phổ thông Singapore-Cambridge (Ordinary Level)

Giới thiệu

Khóa học chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục phổ thông Singapore-Cambridge (trình độ phổ thông) được thiết kế để cung cấp cho học viên các kỹ năng kiểm tra cụ thể, nắm vững tiếng Anh và hiểu biết sâu sắc về môi trường văn hóa và học tập tại các trường công lập địa phương.

Học viên hoàn thành và đậu kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Singapore-Cambridge (Trình độ phổ thông) sẽ được tuyển sinh trực tiếp vào bất kỳ trường Cao đẳng Bách khoa địa phương nào. Sau khi tốt nghiệp, mỗi học viên đủ điều kiện theo đuổi các chương trình giáo dục khác để được cấp bằng Cử nhân. Hơn nữa, học viên tốt nghiệp có thể tìm việc làm tại Singapore.

ERCI quản lý các lớp học trên một hệ thống bài giảng-hướng dẫn. Tỷ lệ giáo viên-học viên trung bình cho các bài giảng và hướng dẫn như sau:

  • Bài giảng – 30 học viên với 1 Giảng viên

Ngoài ra, các chuyến đi thực địa được tổ chức như là một phần trong trải nghiệm thực tế để giúp học viên của chúng tôi thấy được mối liên hệ của nội dung học tập liên quan đến thế giới thực.

Chương trình học

Học viên tham gia các khóa học chuẩn bị cho Chứng chỉ giáo dục phổ thông Singapore-Cambridge (Trình độ phổ thông) sẽ thi 10 môn. Chương trình này được tổ chức toàn thời gian và có thời gian 24 tháng để hoàn thành. Học viên toàn thời gian sẽ tham dự lớp học 5 ngày một tuần vào các ngày trong tuần.

Môn học
  • Tiếng Anh PCOL 101 & 201
  • Toán sơ cấp PCOL 103 & 203
  • Khoa học kết hợp (Vật lý / Hóa học) PCOL 105 & 205
  • Toán bổ sung PCOL 102 & 202
  • Nguyên lý kế toán PCOL 104 & 204

Kì tuyển sinh

Các khóa học chuẩn bị cho Chứng chỉ Giáo dục phổ thông Singapore-Cambridge (Trình độ phổ thông)

Kỳ thi tuyển sinh bắt đầu vào đầu mỗi năm. Tất cả đơn đăng ký nên nộp cho ERCI không muộn hơn 2 tháng trước khi kỳ thi tuyển sinh bắt đầu.

Chỉ tiêu đánh giá
  • Tiếng Anh và tiếng Hoa: Kiểm tra trên cơ sở, 80% viết và 20% miệng
  • Khoa học Kết hợp: Kiểm tra trên cơ sở, 85% viết và 15% thực tế
  • Toán học, Toán học bổ sung và Nguyên lý Kế toán: Kiểm tra trên cơ sở 100%.
Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu Tiếng anh: Tiếng Anh Trung học hoặc tương đương. 

Yêu cầu học thuật: Trung học hoặc tương đương.  

Tất cả các đơn đăng ký đều phải thông qua đánh giá của Viện về điều kiện đủ để tham gia chương trình.

Các ứng viên phải tối thiểu đủ 14 tuổi tại thời điểm đăng ký. 

Yêu cầu tốt nghiệp

Học viên phải đáp ứng yêu cầu có mặt trên lớp ít nhất 90%, và phải đạt điểm đậu C6 cho từng môn học. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học chuẩn bị do ERCI cấp.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

– Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi mẫu đăng ký này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép đại diện / đối tác tuyển sinh của Học viện ERC (Singapore) liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn về chương trình và thông tin về trường. 

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.