fbpx

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ VĂN HOÁ

SỨ MỆNH

Chúng tôi cố gắng cung cấp giáo dục với sự khác biệt bằng cách cung cấp cho học viên của chúng tôi:

  • Tiếp cận với các đối tác giáo dục chất lượng cao toàn cầu. 
  • Tài trợ hoạt động ngoại khóa, cơ hội học tập suốt đời và quản trị nghề nghiệp. 
  • Sáng kiến tiếp cận cộng đồng có ảnh hưởng đến xã hội. 

TẦM NHÌN

Trở thành một Học viện hàng đầu Châu Á thông qua hợp tác với các đối tác giáo dục toàn cầu chất lượng cao cung cấp các khóa học thực tiễn, ứng dụng các phương pháp giảng dạy chất lượng.

GIÁ TRỊ VĂN HOÁ

Chúng tôi tin rằng bằng cách tạo ra một môi trường làm việc trung thực, tôn trọng và trách nhiệm là một phần của văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi có vị trí tốt nhất để nắm bắt và cho phép các giá trị cốt lõi về Chuyên môn, Kết quả và Tập trung vào khách hàng.
Chuyên môn xuất sắc – Các hệ thống và quy trình hiệu quả và phát triển nhân sự là cốt lõi trong việc tạo ra một hệ sinh thái học tập, 
Kết quả – Chúng tôi tin vào việc nói những gì chúng tôi đã làm và làm những gì chúng tôi nói. Mục tiêu và chỉ tiêu của chúng tôi chỉ có thể đạt được thông qua trao quyền cho nhân viên và chọn các đối tác giáo dục tốt để hợp tác.
Tập trung vào khách hàng – Chúng tôi cam kết mang lại kết quả học tập thành công cho sinh viên của chúng tôi bắt đầu với một môi trường học tập tích cực.

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.