fbpx

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỘI SINH VIÊN ERCIGNITE

Những trái tim cháy bỏng, những ý chí rèn luyện.

GIỚI THIỆU

Hội Sinh Viên ERC được thành lập vào năm 2008 và được xem là tổ chức chính thức của các bạn sinh viên tại Học Viện ERC. Mục tiêu của hội là thúc đẩy sinh viên vượt qua các rào cản cá nhân bằng cách cung cấp các nền tảng cho các nhà lãnh đạo sinh viên có thể thay đổi cuộc sống cho bản thân và phát triển cộng đồng sinh viên tốt hơn.

TẦM NHÌN

Vượt qua nỗi sợ hãi và giới hạn. 

Khơi dậy sự tò mò và nguồn cảm hứng.

SỨ MỆNH

Cung cấp một nền tảng cho sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và giá trị từ những trải nghiệm trực tiếp bên ngoài môi trường học thuật truyền thống và thay đổi quan điểm học tập như một quá trình toàn diện, nơi người ta liên tục tạo ra và thực hiện các ý tưởng để hoàn thiện.

GIÁ TRỊ

Bên cạnh chương trình học tập giá trị tại Học Viện ERC, chúng tôi cố gắng phát triển sinh viên của chúng tôi về mặt cá nhân và kỹ năng sống thông qua các chương trình hoạt động. Trải nghiệm ERCi được phân phối thông qua các chương trình hoạt động nằm trong năm lĩnh vực dưới đây để phát triển toàn diện.

ERCiLead (Lãnh Đạo)

Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo thực tế giúp mang đến cho các em một tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ (ví dụ: các buổi chia sẻ về các nhà khởi nghiệp thành công, các cơ hội lãnh đạo, v.v.)

ERCiActive (Năng Động)

Thúc đẩy tinh thần đồng đội, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất dẫn đến tăng cường lòng tự trọng và sự tự tin (ví dụ: đua thuyền rồng, các lớp võ thuật, các cuộc thi bong đá, v.v.)

ERCiCulture (Văn Hoá)

Thúc đẩy hội nhập văn hóa, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của các nền văn hóa, tạo nên một môi trường học viện mang tính tôn trọng và tích cực. (ví dụ: các chuyến thăm di sản văn hóa, v.v.)

ERCiEnrich (Phong Phú)

Thúc đẩy việc ứng dụng kỹ năng sống, kỹ năng mềm giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng cho nghề nghiệp (ví dụ: thăm các công ty, hội thảo nghề nghiệp, hội thảo kỹ năng, v.v.)

ERCiCare​ (Thiện Nguyện)

Thúc đẩy nhận thức xã hội và dịch vụ cộng đồng, giúp sinh viên có một tư duy từ bi và hào phóng (ví dụ: các dự án xã hội, các dự án từ thiện ở nước ngoài, v.v.)

MOMENTS

Our story

HISTORY

The ERC Students Council was first formed in 2008 as the official organization for students at ERC Institute. It’s objective was to establish a means to push personal boundaries by providing platforms for student leaders to transform their lives as well as the lives of the greater student community.

Since August 2011, under the spearheading of Student Services, ERCI Student Council has consistently thrived in achieving our mission that is “To provide life-changing opportunities by unleashing the potential in our student leaders who can make a difference!” by encouraging students, empowering them so that they can achieve beyond their expectations.

To date, there are Student Leaders whom ERCI strive to groom as our future leaders. These Student Leaders span across all levels of programmes ranging from English Programmes to Masters as well as from diverse nationalities.

REBRANDING

In October 2017, the Student Council was rebranded and named “ERCIgnite”, in line with its dedication to engage all students and ERCI’s growing alumni as well as lighting a spark to ignite the potential of each and every individual here in ERC Institute.

We take pride in creating unique experiences for our students – “The ERCI”. The Student Club’s mission is to ignite the fire in our students and push their boundaries to giving their best. ERC Institute is a platform for students to transform their lives and let their passion grow by maximising their potential to achieve personal developmental targets.

ERCIgnite continues to represent the voice of the student body. It is run by the students, for the students through various national and interest related Student Interest Groups (SIGs) and ERCIgnite activities; in the hope of ERC Institute to help our students enjoy and create LIT memories of their time at ERC Institute.

Be ERCIgniter!

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERCIgnite. 

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.