fbpx

Tôi đã được học tập những kiến thức vô cùng bổ ích và thực tiễn qua chuyến tham quan kiến tập tại Hotel G (Singapore).

Celine Sietio

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Du lịch Khách sạn) (Năm Cuối) - University of Greenwich.

Chương Trình Cử Nhân

Chúng tôi cung cấp các khóa học Cử nhân chuyên ngành bán thời gian / toàn thời gian, từ Kế toán & Tài chính, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh Hàng không đến Quản trị Kinh doanh trong nhiều ngành khác nhau.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Năm Cuối)

Bằng cấp bởi University of Greenwich

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Khởi Nghiệp) (Năm Cuối)

Bằng cấp bởi University of Greenwich

Cử nhân Kế toán và Tài chính

Bằng cấp bởi University of Greenwich

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tài chính) (Năm Cuối)

Bằng cấp bởi University of Greenwich

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Năm cuối)

Bằng cấp bởi University of Wolverhampton

Vui lòng truy cập vào trang chủ (tiếng Anh) để tham khảo danh sách đầy đủ các khóa học tại đây.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi mẫu đăng ký này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép đại diện / đối tác tuyển sinh của Học viện ERC (Singapore) liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn về chương trình và thông tin về trường. 

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.