fbpx
Kinh nghiệm được chia sẻ bởi các giáo sư từ ERCI khiến tôi phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường và giúp tôi chuẩn bị cho những thách thức, để thành công trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Tôi có thể tự hào nói rằng ngay khi tôi hoàn thành văn bằng MBA, tôi đã được đề nghị thăng tiến trong công việc và tôi đã có thể phát triển bản thân lên một nấc thang mới.
Pradeep Sunkara
Senior Project Manager
UOW Master of Business Administration

Chương trình
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ của chúng tôi được giảng dạy bán thời gian và toàn thời gian, được quốc tế công nhận và chuẩn bị cho sinh viên trong vai trò lãnh đạo, đưa ra quyết định và có trách nhiệm cao hơn.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Bằng cấp bởi University of Wolverhampton

Vui lòng truy cập vào trang chủ (tiếng Anh) để tham khảo danh sách đầy đủ các khóa học tại đây.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi mẫu đăng ký này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép đại diện / đối tác tuyển sinh của Học viện ERC (Singapore) liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn về chương trình và thông tin về trường. 

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.