fbpx

A Global Provider of Entrepreneurial Education

Đại học Wolverhampton, Cử nhân Khoa học
Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Năm cuối)

Giới thiệu

Một trong những hiện tượng của thế kỷ 20 và 21 là toàn cầu hóa. Khóa học này trang bị cho học viên kiến thức và chuyên môn để quản lý trong khuôn khổ toàn cầu. Khi toàn cầu hóa tăng lên, nhiều tổ chức phải làm việc vượt ra khỏi ranh giới khu vực của họ, cạnh tranh trong môi trường toàn cầu đa dạng và họ nhận thấy rằng thị trường nội địa truyền thống của họ đang mở cửa cho những thách thức toàn cầu. Các tổ chức này cần các chuyên gia có thể làm việc vượt qua các rào cản đa văn hóa, phát triển các chiến lược quốc tế hiệu quả và các sản phẩm nguồn quốc tế. Khóa học này sẽ đào tạo học viên về các lĩnh vực kinh doanh chính.

Khóa học sẽ cung cấp cách tiếp cận liên ngành cho học viên có quốc tịch toàn cầu và sẽ giúp học viên phát triển kiến thức của riêng họ về các khái niệm phức tạp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, khóa học sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng đọc viết kỹ thuật số thông qua sử dụng các phần mềm ứng dụng do các tổ chức hiện đại áp dụng. Sự phát triển kiến thức và hiểu biết của học viên về chuỗi các hoạt động kinh doanh và quản lý quốc tế và khả năng áp dụng chúng một cách hiệu quả và sáng tạo cũng sẽ được tập trung trong hóa học, vì người ta công nhận rằng kinh doanh là một yếu tố then chốt cho sự phát triển kinh tế thành công.

Học viên sẽ học và áp dụng kiến thức và chuyên môn về quản lý trong các tổ chức và trong các nền văn hóa quốc gia khác nhau để đánh giá bản chất của các hoạt động đa quốc gia trong một môi trường kinh doanh toàn cầu. Khóa học sẽ thảo luận và đánh giá cao các vấn đề xung quanh phát triển chiến lược quốc tế hiệu quả và tìm nguồn cung ứng sản phẩm quốc tế. Học viên sẽ đánh giá nghiêm túc lý thuyết kinh doanh quốc tế liên quan đến quản lý các hoạt động quốc tế, chiến lược quốc tế và phân tích rủi ro, và các nguyên tắc kinh doanh quốc tế. Học viên sẽ được khuyến khích sử dụng chuỗi chiến lược hiện đại để phát triển các giải pháp cho bối cảnh toàn cầu. Chương trình này chuẩn bị cho học viên nghề nghiệp kế toán và tài chính, nhân sự và quản lý nhân sự, tiếp thị và nghiên cứu thị trường, chiến lược kinh doanh, quản lý doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, kinh tế, kinh doanh điện tử và quản lý thông tin.

Khóa học cung cấp cách tiếp cận liên ngành cho công dân toàn cầu và sẽ giúp học viên hình thành kiến thức của riêng họ về các khái niệm phức tạp và tranh luận trong môi trường kinh doanh. Học viên sẽ phát triển quan điểm thông tin dựa trên trách nhiệm của chính mình và tập thể với tư cách là công dân toàn cầu trong cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế của họ.

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên cơ hội phát triển kỹ năng đọc, viết kỹ thuật số thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng mà các tổ chức hiện đại đang sử dụng. Ngoài ra, học viên sẽ tìm hiểu về các hệ thống quản lý và tác động của chúng đối với các tổ chức. Kỹ năng đọc, viết kỹ thuật số cũng được phát triển thông qua sự tham gia với khía cạnh ‘E’ trong quá trình học tập thông qua quá trình tham gia với tài liệu ‘E’, nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển cá nhân và theo nhóm.

ERCI quản lý các lớp học trên một hệ thống bài giảng hướng dẫn. Tỷ lệ giáo viên-học viên trung bình cho các bài giảng và hướng dẫn như sau:

 • Bài giảng – 150 học viên với 1 Giảng viên
 • Hướng dẫn – 35 học viên với 1 người dạy kèm
Đại học Wolverhampton, Vương quốc Anh

Đại học Wolverhampton là một trường đại học chuyên ngành kinh doanh năng động, sáng tạo ở trung tâm nước Anh với bề dày lịch sử từ những năm 1800. Với hơn 23.000 học viên đến từ 100 quốc gia khác nhau, bao gồm 2.500 học viên nước ngoài, học viên trở thành một phần của cộng đồng học tập nhằm nâng cao kiến thức, đổi mới và doanh nghiệp. Trang bị cho học viên những kiến thức họ cần để phát triển ngành nghề, Đại học Wolverhampton duy trì mối liên hệ chặt chẽ với thế giới kinh doanh và cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp kinh nghiệm và kỹ năng thực tế mà tổ chức đánh giá cao. Các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Đại học Wolverhampton được xếp hạng là trong những lĩnh vực tốt nhất trên thế giới. Dựa trên Đánh giá Nghiên cứu năm 2008 (RAE), 8 trong số 11 lĩnh vực nghiên cứu đã chọn theo đuổi tại trường, được công nhận đã đạt được các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là minh chứng cho cam kết của trường Đại học Wolverhampton trong việc tạo cơ hội cho học viên theo đuổi nghiên cứu với mức trình độ được thừa nhận toàn cầu.

 

Trường kinh doanh Đại học Wolverhampton

Được thành lập hơn 80 năm, chúng tôi là một trong những trường kinh doanh đầu tiên trong cả nước cung cấp các chương trình MBA, huấn luyện và tư vấn và có truyền thống đổi mới trong việc phát triển các khóa học đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người quản lý. Trường đã đào tạo hàng ngàn nhà quản lý trong khu vực, quốc gia và quốc tế. Trình độ chuyên môn của chúng tôi được công nhận toàn diện, được công nhận trên khắp thế giới và được thiết kế nhằm đẩy nhanh tiến độ nghề nghiệp của học viên bằng cách cho phép học viên tự thể hiện nhằm đạt được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Mối liên kết chuyên nghiệp của trường là một trong những thế mạnh cốt lõi. Trường là nhà cung cấp Chương trình Phát triển Cá nhân (CIPD) lớn nhất. Trường cũng là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các chương trình của Học viện Tiếp thị (CIM). Các mối liên kết khác bao gồm Viện Quản lý Đặc quyền (CMI), Viện Kế toán quản lý (CIMA), Kế toán Công chứng (ACCA) và Viện Lãnh đạo và Quản lý (ILM). Gần đây, trường đã hợp tác với Viện Giám đốc (IoD) để cung cấp cố vấn cho học viên. Trường Kinh doanh Wolverhampton có một số cụm nghiên cứu bao gồm Doanh nghiệp và Nhóm Nghiên cứu Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Quản trị Doanh nghiệp và Cụm Đạo đức, Cụm Nguồn nhân lực và Quan hệ Công nghiệp và Cụm Kinh doanh Quốc tế.

Sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh Quốc tế, sinh viên có thể tham gia vào chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế / Thạc sĩ Kinh Quản trị Kinh doanh do Đại học Wolverhampton (Anh Quốc) cấp bằng nếu sinh viên đạt yêu cầu đầu vào.

Cấu trúc khóa học

Học viên theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Năm cuối) sẽ phải hoàn thành 6 học phần kiến thức.

Chương trình này có sẵn cho toàn thời gian và bán thời gian, và có thời gian 15 tháng để hoàn thành. Học viên toàn thời gian sẽ tham dự các lớp học 5 ngày một tuần vào các ngày trong tuần, trong khi học viên bán thời gian sẽ tham dự các lớp học 2-3 buổi một tuần vào các ngày trong tuần.

Môn học
 • Phương pháp nghiên cứu (Kinh doanh Quốc Tế) 6BU004
 • Động lực của các công ty đa quốc gia 6IB003
 • Tiếp Thị Quốc Tế 6MK001
 • Quản lý chiến lược 6BE003
 • Toàn cầu hóa tranh luận 6IB006
 • Dự án độc lập 6BU001
Kì tuyển sinh

Tuyển sinh cho Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Năm cuối) được tổ chức 3 đợt một năm. Tất cả các đơn đăng ký phải nộp cho ERCI không muộn hơn 1 tháng trước ngày bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá bằng cách kết hợp các môn học, bài tập thực hành và kỳ thi. Các đánh giá quá trình cũng được đưa vào, cũng như tự đánh giá và đánh giá ngang hàng và một đề án nghiên cứu.

Yêu cầu đầu vào
Yêu cầu Anh Ngữ
Yêu cầu đầu vào
 • Bằng Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh của Học viện ERC
 • Văn bằng nâng cao về kinh doanh từ một viện đào tạo được công nhận cao hơn; hoặc
 • Bằng tốt nghiệp từ một trường Cao đẳng tại Singapore.
Lưu ý
 • Các ứng viên phải có ít nhất 18 tuổi tại thời điểm đăng ký
 • Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên về lĩnh vực phi kinh doanh liên quan từ một trường cao đẳng/đại học hoặc một học viện được công nhận được yêu cầu thực hiện các đơn vị học trình cầu nối ở mức độ Cao đẳng nâng cao của Học viện ERC, tùy thuộc vào đánh giá miễn giảm
 • Học viên không đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh phải tham gia cuộc kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Học viện ERC
Yêu cầu tốt nghiệp

Học viên phải hoàn tất thành công hoặc đạt ít nhất 360 tín chỉ trong khoảng thời gian được học theo quy định do Đại học ấn định hoặc thông qua các đơn vị học trình miễn trừ hoặc hoàn thành các đơn vị học trình cần thiết.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

– Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi mẫu đăng ký này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép đại diện / đối tác tuyển sinh của Học viện ERC (Singapore) liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn về chương trình và thông tin về trường. 

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.