Kì tuyển sinh

Các đợt tuyển sinh cho chương trình MBA được tổ chức 3 đợt một năm. Tất cả các đơn đăng ký phải nộp cho ERCI không muộn hơn 1 tháng trước ngày bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các lớp MBA dựa trên hệ thống đánh giá liên tục trên cơ sở từng học phần thông qua các bài tiểu luận ngắn, chuyên đề giáo dục, thư mục có chú thích, đánh giá sách, câu hỏi khó, bài thuyết trình của học viên, đề xuất nghiên cứu và thảo luận chung. Tải trọng bài tập cho mỗi đơn vị học trình được đặt ra trong mô tả đơn vị học trình riêng lẻ được cung cấp cho học viên vào đầu mỗi học kỳ.

Công nhận

Khi hoàn thành chương trình MBA, học viên cần đáp ứng các yêu cầu của Học viện Quản lý Đặc quyền (CMI) cấp độ 7 về Quản lý Chiến lược và Lãnh đạo.

Yêu cầu đầu vào
Chương trìnhYêu cầu ngôn ngữ tiếng AnhYêu cầu trình độLưu ý
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanhBằng cấp danh dự của Đại học được công nhận với 2 năm kinh nghiệm làm việc quản lý sau khi đạt được trình độ chuyên môn.
  • Học viên nào không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh là phải tham gia kỳ thi xếp chỗ bằng tiếng Anh tại Học viện ERC
  • Học viên phải nộp thư xác nhận việc làm ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý khi nộp đơn
  • Học viên phải từ 20 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký
  • Các bằng cấp khác sẽ được nhà trường đánh giá theo từng trường hợp.
 
Yêu cầu tốt nghiệp

Học viên phải đáp ứng các yêu cầu tham gia (90% cho học viên quốc tế, 75% cho học viên trong nước), và phải hoàn thành, hoặc đạt ít nhất 60 tín chỉ trong thời gian học theo quy định của trường.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

– Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế