Kì tuyển sinh

Các khóa học dự bị cho chương trình Tiếng Anh cho người nước ngoài bắt đầu vào khoảng thời gian 2 đến 3 tháng một lần. Tất cả các đơn đăng ký nên nộp cho ERCI không muộn hơn 2 tháng trước khi bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá kết hợp các môn học, bài tập thực hành, bài kiểm tra lớp và kỳ thi. Đối với các đơn vị học trình vở lòng, cơ bản và trung cấp, học viên được đánh giá dựa trên thành phần thi 40% với phần còn lại 60% dựa trên các bài kiểm tra lớp, câu hỏi khó, tham gia và hiện diện trên lớp. Đối với đơn vị học trình Nâng cao, học viên được đánh giá dựa trên thành phần bài kiểm tra 50% với phần còn lại 50% dựa trên đề án, tham gia lớp học, bài tập về nhà, bài kiểm tra và hiện hiện trên lớp.

Tất cả đơn đăng ký đều phải chịu sự đánh giá của Viện về điều kiện đủ để tham gia chương trình.

Yêu cầu tốt nghiệp

Để được nhận vào Khóa đào tạo cho Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Sơ cấp, học viên cần hoàn thành các đơn vị học trình Sơ cấp, Tiền trung cấp và Trung cấp (tương đương IELTS 4.5-5.0).

Để tham gia vào các chương trình Văn bằng và Văn bằng nâng cao, học viên cần hoàn thành toàn bộ chương trình PCELF (tương đương IELTS 5.5-6.0).

Để tham gia vào các chương trình Bằng cấp và Bằng Thạc sĩ (không bao gồm Chương trình Thạc sĩ UOG, học viên cần phải hoàn thành chương trình PCELF đầy đủ (tương đương IELTS 6 trở lên).

Để tham gia vào các chương trình Thạc sĩ UOG, học viên cần phải hoàn thành chương trình PCELF đầy đủ (tương đương IELTS 6.5 trở lên).

Miễn giảm môn

Học viên được miễn trừ theo trình độ tiếng Anh cá nhân của mình. Học viên cũng có cơ hội tham gia kỳ thi xếp lớp tiếng Anh của Viện ERC, kỳ thi này là cơ sở để Học viện đánh giá trình độ thông thạo của học viên và đề xuất số đơn vị học trình được miễn cho học viên đủ điều kiện.

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

– Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế