fbpx

The market is your classroom, the world is your playground. ​

Chứng Chỉ Dự Bị Đại Học Về Quản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Mục đích của chương trình này là cung cấp cho học viên nền tảng vững chắc về tiếng Anh và Kinh doanh trước khi bắt đầu tham gia khóa học chương trình học cao hơn. Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức cơ bản quan trọng trong nghiên cứu kinh doanh và cũng nhằm mục đích trang bị cho học viên quan điểm đúng đắn về sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh. Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp học viên đăng ký vào các trường đại học khác nhau trên khắp thế giới.

Mục tiêu khóa học

Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Sơ cấp được thiết kế để giúp học viên đạt được các kỹ năng tư duy cơ bản, khả năng sáng tạo và kiến thức kỹ thuật trong các lĩnh vực như Nghiên cứu kinh doanh và Thống kê, Nguyên lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Đạo đức và Bền vững, Báo cáo kinh doanh và giúp học viên phát triển ‘khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra, học viên sẽ học cách thích nghi và thay đổi phù hợp với những thay đổi năng động trong xu hướng kinh doanh và cũng là nhu cầu cho chuyên ngành của họ.

ERCI quản lý các lớp học trên một hệ thống bài giảng hướng dẫn. Tỷ lệ giáo viên-học viên trung bình cho các bài giảng và hướng dẫn như sau:

 • Bài giảng – 150 học viên với 1 Giảng viên
 • Hướng dẫn – 35 học viên với 1 người dạy kèm
Cấu trúc khóa học
 • Học phần 1: Trình độ tiếng Anh sơ cấp
 • Học phần 2: Trình độ tiếng Anh tiền trung cấp
 • Học phần 3: Trình độ tiếng Anh trung cấp
 • Học phần 4: Nghiên cứu và thống kê kinh doanh
 • Học phần 5: Nguyên lý kinh tế
 • Học phần 6: Quản lý kinh doanh, Đạo đức và Tính bền vững
 • Học phần 7: Báo cáo kinh doanh
Kì tuyển sinh

Các đợt tuyển sinh cho Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Sơ cấp bắt đầu vào khoảng thời gian 2 đến 3 tháng một lần. Tất cả đơn đăng ký nên nộp cho ERCI không muộn hơn 2 tháng trước khi bắt đầu khóa học.

Chỉ tiêu đánh giá

Các khóa học được đánh giá bằng cách kết hợp các môn học, bài tập thực hành và kỳ thi. Trừ khi có quy định khác, tất cả các đơn vị học trình cho Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Sơ cấp được đánh giá dựa trên Đánh giá trên cơ sở năng lực 30% với 70% còn lại dựa trên bài tập cá nhân, bài kiểm tra lớp, câu hỏi khó và bài tập nhóm.

Yêu cầu đầu vào (sinh viên Việt Nam)
 • Hoàn thành lớp 9 tại Việt Nam hoặc tương đương. 
 • IELTS 4.5 hoặc tương đương 

Lưu ý: 

Sinh viên đủ 15 tuổi tại thời điểm đăng ký chương trình.

Tất cả đơn đăng ký đều phải chịu sự đánh giá của Học viện ERC về điều kiện đủ để tham gia chương trình.

Yêu cầu tốt nghiệp

Học viên phải vượt qua tất cả các đơn vị học trình quy định trong chương trình Chứng chỉ Dự bị Đại học về Quản trị Kinh doanh với điểm tối thiểu là P (Đạt).

Học phí

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ về học phí và các khoản phí khác, vui lòng chọn:

– Bảng Học phí cho sinh viên quốc tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute programmes.

Ms. Yen Ong
CEO, ERC Institute

Yen has a proven track record in various key business development & marketing roles involving evolution and change management. Her pilot roles in various media organisations of Cable TV (Singapore Cable Vision), Regional TV (MTV), Internet Advertising (China.com) and Digital Music (Soundbuzz & Motorola) at their nascent stages is a testimonial of her experience and expertise of driving businesses whilst embracing new technology. Her acumen and passion are evidenced in multiple “first to market” products and projects she has been involved in cutting across from media to digital products. Always pushing the concept of creative solutionism while building strong relationships with customers has translated to dynamic growth for the various companies. Being an ardent believer in change management to stay on top of ever changing economies, her current role as Chief Executive Officer of ERC Institute sees interesting forays leveraged on her experience.

TRAINING ROOM Enquiry

We will keep in touch with you soon after submitting the below form. 

By submitting your personal information above, you have given your consent for a ERC Institute representative to contact you on offers, promotions and information for ERC Institute training room rental. 

Thank You! Please check your mailbox. We have sent you the brochure.